Advanced Penetration Testing

Informatiesystemen worden steeds complexer en zijn vergeleken met een aantal jaar geleden meer en meer robuust tegen aanvallen. Kwaadwillenden passen echter hun aanpak hierop aan, waardoor aanvallen op uw informatiesystemen veranderen. Om de weerbaarheid tegen geavanceerde aanvallen te kunnen ontdekken biedt onepoint Advanced Penetration Testing aan.

Wanneer Advanced Penetration Testing wordt uitgevoerd kruipen de securityspecialisten van onepoint in de huid van een hedendaagse aanvaller. Allereerst wordt in samenwerking met uw organisatie het doelobject van de test bepaald. Vervolgens wordt door het toepassen van een combinatie van technieken gekeken in hoeverre de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van het doelobject kunnen worden aangetast. Deze technieken gaan verder dan technische aanvallen. Phishing aanvallen en Social Engineering aanvallen worden waar nodig ook ingezet om het doelobject te kunnen compromitteren.

Door het inzetten van Advanced Penetration Testing binnen uw organisatie krijgt u een beeld van de risico’s die u loopt op de onderdelen die voor uw bedrijfsvoering van belang zijn. Onepoint onderzoekt deze informatiesystemen waar ook voor kwaadwillende aanvallers de waarde ligt. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan uw organisatie objectief bepalen welke maatregelen genomen moeten worden en in welke onderdelen geïnvesteerd moet worden om uw  informatiesystemen te beschermen tegen hedendaagse gerichte aanvallen.

Wanneer de Advanced Penetration Test is afgerond, ontvangt u een conceptrapportage waarin zowel op managementniveau als op gedetailleerd technisch niveau wordt beschreven welke bevindingen tijdens de test naar voren zijn gekomen. Dit rapport geeft in één oogopslag weer waar de kwetsbaarheden zich in uw organisatielandschap bevinden. Deze kwetsbaarheden geven niet alleen een beeld over de robuustheid, maar ook van de mate van opmerkzaamheid. De rapportage stelt uw organisatie in staat om gerichte, op risico gebaseerde verbeteringen door te voeren om uw belangrijkste informatiesystemen weerbaarder te maken tegen aanvallen.

advanced penetration test logo

Meer informatie?