Automation

Automation zorgt voor een sneller, goedkoper en een kwalitatief hoogstaande bedrijfsvoering

Ontdek meer

FAST, COST SAVING AND HIGH-END

Automation

Robotisering en automatisering wordt overal om ons heen gebruikt. Onze apparaten staan met elkaar in verbinding, intelligente applicaties maken beslissingen voor ons en organisaties hebben steeds minder personeel nodig.

Onepoint is specialist in intelligent automation. Samen met onze klanten gaan wij de transformatie naar geautomatiseerde bedrijfsprocessen aan. Wij analyseren jouw organisatie en passen intelligent automation toe. Automation maakt de end-to-end dienstverlening kwalitatief hoger, sneller en goedkoper voor jouw eindklanten.

Bij onepoint bezitten wij kennis die wij meenemen in onze analyse van jouw organisatie om de juiste voordelen te behalen met het automatiseren van je processen. Onze filosofie is dat we als start van de transformatie een eenvoudig (deel)proces volledig automatiseren, zodat handmatige taken en beslissingen direct overgenomen worden door intelligente en zelflerende software. De voordelen zijn direct zichtbaar zonder grote organisatieveranderingen en in de vervolgfases zullen we de processen binnen jouw organisatie steeds verder automatiseren.

Samen met onze scrum masters, business consultants en ontwikkelaars worden processen geautomatiseerd, dat resulteert in de verbetering van de dienstverlening naar de eindklanten. Onepoint heeft onder andere de automatisering van nieuwe klantregistraties, wijzigingen van bestaande polissen en beoordelingen van verzekeringsclaims gerealiseerd.

SNELLERE DIENSTVERLENING

GOEDKOPERE DIENSTVERLENING

HIGH-END DIENSTVERLENING

Contact