Awareness

Bewustwording is een dynamisch proces. Wij zorgen er voor dat medewerkers niet alleen bewust zijn, maar ook bewust blijven

Ontdek meer

RAISE YOUR AWARENESS

Awareness

Bewustwording van informatiebeveiliging is voor de gehele organisatie, en dus iedere medewerker, van belang. Iedere medewerker van een organisatie kan het doelwit zijn voor een aanvaller om de organisatie binnen te komen. Onepoint biedt awareness programma’s aan om alle medewerkers binnen een organisatie bewust te maken van deze aanvallen en hoe zij om moeten gaan bij dergelijke aanvallen.

Bewustwording is een dynamisch proces. De onderdelen van onze bewustwordingscampagnes zijn herhaalbaar en zorgen ervoor dat medewerkers niet alleen bewust zijn, maar dit ook blijven. Door onderdelen uit een bewustwordingscampagne te herhalen blijven mensen alert en wordt informatiebeveiliging onderdeel van hun dagelijkse routine.

Het lerend vermogen van de mensen binnen de organisatie wordt meetbaar gemaakt en hieruit kan een trend worden opgemaakt. De ervaring leert dat tijdens een tweede bewustwordingscampagne meer medewerkers aware zijn van de mogelijke dreiging. Deze statistieken zullen inzichtelijk worden gemaakt en hiermee kunnen de resultaten van de bewustwordingscampagne nauwgezet gevolgd worden.

Iedere organisatie vraagt een andere aanpak op het gebied van bewustwording. Onze securityspecialisten adviseren onze klanten graag welke aanpak het beste aansluit op jouw organisatie.

PHISHING

MYSTERY VISIT

SECURITY AWARENESS TRAINING

SECURITY AWARENESS GAME

Contact
WATCH IT

Phishing

Onze securityspecialisten versturen een physhing mail naar de medewerkers van de organisatie om inzicht te verschaffen in het bewustzijn van medewerkers. De medewerkers worden vervolgens geattendeerd op de intentie van deze mail. Hierin wordt uitgelegd hoe zij physhing kunnen herkennen en hoe zij het beste met deze aanvallen om kunnen gaan.

WE'RE IN

Mystery visit

De securityspecialisten van onepoint proberen fysiek op locatie binnen te komen. Uit ervaring blijkt dat dit in 99% van de gevallen moeiteloos lukt. Er wordt tijdens deze awareness campagne achterhaald welke vertrouwelijke informatie achterhaald kan worden. Na het fysieke bezoek wordt er samen met de klant gekeken naar de verbeterpunten om informatiebeveiliging te optimaliseren.

TRAINED STAFF

Security Awareness Training

Wij geven trainingen om medewerkers binnen de organisatie bewust te maken van informatiebeveiliging en wat hun rol hierin is. Door middel van sprekende voorbeelden, die dicht bij de dagelijkse werkzaamheden staan, krijgen zij feeling met informatiebeveiliging en zijn ze zich bewust van de kaders waarbinnen aanvallers opereren.

SERIOUS GAME

Security Awareness Game

Uit onderzoek is gebleken dat 65% van de datalekken wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Om dit percentage te reduceren is de eerste stap bewustzijn aanbrengen over mogelijke dreigingen bij alle medewerkers van de organisatie.

Onepoint heeft een multilingual security awareness game ontwikkeld om awareness aan te brengen bij iedere medewerker. In tegenstelling tot ouderwetse methodes, zoals het geven van draaiboeken of presentaties, heeft onepoint gekozen voor gamification. Door het toepassen van gamification worden bepaalde delen van de hersenen geactiveerd, waardoor mensen actief gestimuleerd worden om na te denken over handelingen die kunnen plaatsvinden binnen een realistische setting. Uit onderzoek is gebleken dat informatie het best wordt verwerkt door een situatie te simuleren, een zogenoemde live experience na te bootsen.

Lees verder