Onepoint certificeringen

Vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens

Ontdek meer

PREPARED FOR A SAFE FUTURE

Onepoint Certificeringen

Veiligheid staat voor onepoint ten alle tijden centraal bij haar klanten en in haar eigen bedrijfsvoering. Met onze certificaten beschikt onepoint NL aantoonbaar over de erkende norm van kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging. De certificaten ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 zijn uitgegeven door test- en certificeringsbedrijf DEKRA.

Betrouwbare partner

Valentino Weststrate, Operations Director onepoint NL, stelt dat het voor onepoint vanzelfsprekend is om te voldoen aan deze normen van informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement. “Veiligheid heeft de hoogste prioriteit bij onze bedrijfsvoering. Deze certificaten geven erkenning aan hoe onze organisatie verantwoordelijk omgaat met vertrouwelijke gegevens en de kwaliteit die wij leveren. Wij blijven continu werken aan onze beveiligingsnormen. Deze certificaten geven onze klanten, partners en leveranciers de garantie dat onepoint een betrouwbare partner is”.

Groupe onepoint beschikt naast ISO 9001, ISO 27001 ook over ISO 14001. Onepoint zet zich voortdurend in voor duurzaamheid en milieubewust ondernemen en werkt volgens een gecertificeerd milieumanagementsysteem. Dit is onder andere ingeregeld door het aanstellen van een onegreen commissie. Deze commissie zorgt voor continue optimalisering van duurzaamheid en milieubewustzijn door bijvoorbeeld het organiseren van events en workshops. Hoe je als individu én als organisatie je steentje bij draagt aan een groene toekomst staat hierin centraal.

Het datacenter van onepoint, waar onze onepoint cloud is ondergebracht, is gevestigd bij The Datacenter Group en beschikt buiten de ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 certificering ook over ISO 14001 (Milieu) en PCI DDS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens

ISO 9001 wordt wereldwijd erkend en stelt hoge eisen aan kwaliteitsmanagement. Onepoint voldoet aan alle eisen die deze norm stelt. Deze certificering geeft erkenning aan de transparantie en betrouwbaarheid die onepoint geeft. Informatiebeveiliging wordt bij onepoint geborgen in een informatiebeveiligingssysteem. Hiermee worden alle processen waarbij privacygevoelige informatie worden verwerkt beschermd volgens de ISO 27001 en NEN 7510 norm. Onze medewerkers worden tijdens hun onboarding al klaargestoomd om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens te beschermen.

Fysieke omgeving en menselijk handelen

De veiligheid van privacygevoelige informatie heeft niet alleen te maken met techniek, maar ook met de fysieke omgeving en het menselijk handelen. Het ‘in control zijn’ over deze data begint bij een strak beleid. Medewerkers die toegang hebben tot privacy gevoelige data worden getraind door middel van onze Cybershield serious game en de GDPR-challenge. Daarnaast worden trainingen continu ge-up-date zodat onze medewerkers weten om te gaan met ons belangrijkste bezit; data.

ISO 9001

Deze certificering is van toepassing op alle processen waarmee wij onze diensten leveren. Dekra voert een jaarlijkse audit uit om de kwaliteit waarmee wij onze diensten leveren te controleren. De certificering geeft aan dat wij ons houden aan de voorschriften voor systematische controle en vaste procedures en dat wij de hoogste kwaliteit aan onze klanten kunnen leveren.

ISO 27001

De ISO 27001 certificering bewijst dat de dagelijkse werkzaamheden en processen binnen onepoint in lijn zijn met de strikte procedures die zijn opgesteld voor deze veiligheidsnorm. Het Informatie Security Management System (ISMS) worden jaarlijks door Dekra gecontroleerd voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, documenteren en verbeteren van ISMS. De ISO 27001 wordt dan ook internationaal herkend als een belangrijk bewijsstuk voor het niveau van informatiebeveiliging.

NEN 7510

De NEN 7510 norm is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Deze norm verzekerd zorginstellingen en patiënten dat onepoint veilig en verantwoord omgaat met privacy gevoelige informatie en elektronische patiëntendossiers.