Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Organisaties zijn tegenwoordig nauw betrokken bij maatschappelijke problemen waardoor zij steeds beter op de gevolgen van sociale- en milieuaspecten van hun activiteiten letten. Door verantwoordelijkheid te nemen over de activiteiten van onze organisatie draagt ook onepoint bij aan een betere toekomst voor people, planet en profit.

Onepoint neemt haar verantwoordelijkheid als onderneming om de gevolgen en risico’s van haar activiteiten voor de omgeving te beperken en te managen. Deze commitment wordt gekarakteriseerd door het overhandigen van een gids over duurzaamheid aan al onze medewerkers. Onepoint streeft naar continue verbeteringen op milieugebied en zorgt daarnaast voor bewustwording bij werknemers, partners en klanten van de gevolgen voor de omgeving. De benadering, die onepoint hanteert, betekent dat medewerkers en leveranciers in het dagelijks leven duurzaam handelen.