Nulmeting

Informatiebeveiliging is voor steeds meer organisaties een kwaliteitskenmerk. Om meetbaar te maken waar je organisatie staat op het gebied van informatiebeveiliging is een nulmeting geschikt. Deze nulmeting legt direct in hoofdlijnen bloot waar de aandachtspunten liggen op het gebied van informatiebeveiliging.

Door middel van het uitvoeren van scans op de interne infrastructuur en applicaties én de online aanwezigheid van je organisatie zal er op technisch niveau gekeken worden naar de staat van informatiebeveiliging. Door middel van interviews met belangrijke stakeholders binnen de organisatie wordt er gekeken naar de staat van informatiebeveiliging op een organisatorisch niveau.

Onepoint maakt voor het uitvoeren van beveiligingsonderzoeken gebruik van industrie standaarden. Zowel op technisch als organisatorisch vlak wordt gebruik gemaakt van bewezen standaarden waardoor jouw organisatie na het uitvoeren van een nulmeting weet waar extra aandacht besteed kan worden wat betreft informatiebeveiliging.

De nulmeting is een losstaande dienst die Onepoint aanbiedt. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan je organisatie direct aan de slag om de algehele staat van uw informatiebeveiliging te verbeteren. Onepoint kan hierbij adviseren en gezamenlijk een roadmap opstellen. De bijbehorende rapportage kent een technisch en een organisatorisch deel, waardoor dit zowel leesbaar is voor het management als op operationeel niveau.

nulmeting

Meer informatie?