Nulmeting

Informatiebeveiliging is voor steeds meer organisaties een kwaliteitskenmerk. Om meetbaar te maken waar uw organisatie staat op het gebied van informatiebeveiliging kunt u gebruikmaken van een nulmeting. Deze nulmeting legt direct in hoofdlijnen bloot waar uw aandachtspunten liggen op het gebied van informatiebeveiliging.

Door middel van het uitvoeren van scans op uw interne infrastructuur en applicaties én de online aanwezigheid van uw organisatie zal er op technisch niveau gekeken worden naar de staat van informatiebeveiliging. Door middel van interviews met belangrijke stakeholders binnen uw organisatie wordt er gekeken naar de staat van informatiebeveiliging op een organisatorisch niveau.

Onepoint maakt voor het uitvoeren van beveilgingsonderzoeken gebruik van industrie standaarden. Zowel op technisch als organisatorisch vlak wordt gebruik gemaakt van bewezen standaarden waardoor uw organisatie na het uitvoeren van een nulmeting weet waar extra aandacht besteed kan worden wat betreft informatiebeveiliging.

De nulmeting is een losstaande dienst die Onepoint aanbiedt. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan uw organisatie direct aan de slag om de algehele staat van uw informatiebeveiliging te verbeteren. Onepoint kan u hierbij ook adviseren en samen met uw organisatie een roadmap opstellen. De bijbehorende rapportage kent een technisch en een organisatorisch deel, waardoor dit zowel leesbaar is voor het management als op operationeel niveau.

nulmeting

Meer informatie?