5 toonaangevende trends binnen digitale transformatie

Contact

5 trends

5 toonaangevende trends binnen digitale transformatie

We blikken terug op de digitale trends van het afgelopen jaar en de ontwikkelen die komen gaan. Welke innovatieve veranderingen hebben er in 2019 plaatsgevonden en welke vraagstukken zien wij bij onze klanten? Tom Sondermeijer, Business architect bij onepoint, vertelt over de actuele trends binnen digitale transformatie.

1.Het gáát niet om IT!
“Het gáát niet om IT!”. Deze quote is kenmerkend voor onepoint, dat haar diensten richt op de doelstelling van haar klanten. Deze trend is het afgelopen jaar vaak een terugkomend onderwerp in de digitale wereld.

Tom Sondermeijer vertelt verder: “Klanten die willen investeren in digitale innovatie zijn vaak verder dan IT leveranciers. Klanten weten wat de mogelijkheden zijn met IT, maar zijn zelf niet altijd in staat om digitale oplossingen door te voeren. Technisch gezien zijn de klanten al zo ver dat ze begrijpen dat je met digitale innovatie nieuwe business modellen mogelijk kan maken, veel geld kan besparen, efficiënter kan werken en werkdruk kan verlagen. Echter zien we dat IT leveranciers hier nog niet altijd klaar voor zijn, omdat de focus nog te veel ligt op het leveren van technologie in plaats van de voordelen en bedrijfsdoelstelling van de klant. Het gaat om de gehele bedrijfsvoering van een organisatie en dat kunnen we faciliteren met IT. Er bestaat een ‘missing link’ tussen consultancy; waar is de bedrijfsvoering het meest bij gebaat en IT professionals;  de technische implementatie om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Aan de ene kant staan de consultancybureau’s in hun adviserende rol en aan de andere kant staan de IT afdelingen van organisaties die het advies niet altijd kunnen implementeren. Je hebt een partij nodig die dit samen kan voegen en als één dienst kan leveren.”

2.Internet of Things(IoT) en Big Data wordt steeds volwassener binnen verschillende marktsegmenten.
Tegenwoordig leveren bijna alle apparaten data. Denk bijvoorbeeld aan videobewakingssystemen, apparatuur binnen zorginstellingen, maar ook huishoudelijke apparaten. Door de data aan elkaar te koppelen en vervolgens slim te categoriseren ontstaan er nieuwe bedrijfsmogelijkheden. Meer data betekent meer informatie en wanneer je deze informatie slim in weet te zetten zijn er ontelbaar veel mogelijkheden om efficiënter en financieel aantrekkelijker te werken.

“Binnen de agrarische industrie wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van zaadveredeling door middel van genotyping en phenotyping. Hierbij worden de genen en de omgevingswaarde van een product gebruikt om de leverancier garantie te bieden over de kwaliteit van het zaad. Zo ver als wij in Nederland zijn met de inzet van IoT en Big Data zijn veel landen nog niet. Echter, de opkomst hiervan is in andere landen wel te zien. Waar wij alle data verzamelen en daar zo veel mogelijk uit proberen te halen, zijn Zuid-Europese landen nog bezig om al deze data aan elkaar te koppelen. De data wordt al wel verzameld, maar nog niet optimaal gebruikt.”

3.Orchestratie van administratieve processen krijgt steeds meer aandacht.
“We zien dat organisaties, waarbij IT niet de corebusiness is, steeds meer toegevoegde waarde zien in het automatiseren van administratieve processen. Deze administratieve processen brengen veel handmatig werk met zich mee, dat heeft geleid tot een behoefte aan automatiseren en/of robotiseren. Echter haal je met robotiseren de mens weg uit de bedrijfsvoering en de robot neemt het werk over. Wat er werkelijk moet gebeuren is dat het hele bedrijfsproces georkestreerd moet worden. Dat wil zeggen dat het volledige bedrijfsproces in kaart gebracht moet worden en de handmatige handelingen van het bedrijfsproces kunnen worden geëvalueerd. Op deze manier worden medewerkers in hun kracht gezet en hoeven zij niet meer vele uren te maken met administratieve rompslomp. We zien dat deze vraag steeds meer aandacht krijgt bij onze klanten.”

“Dit is ook wat wij adviseren bij onze klanten. Een verzekeringsmaatschappij handelt bijvoorbeeld claims af: Er wordt een claim ingediend, de ingediende claim gaat langs verschillende mensen en afdelingen voordat de claim wordt uitbetaald, of juist niet wordt uitbetaald. In de praktijk komt het erop neer dat al deze mensen naar data kijken in het daarvoor bestemde systeem en daar hun keuze op baseren. Die datavelden zijn vaak hetzelfde en toch zijn er verschillende mensen die, vanuit verschillende bedrijfsrollen, naar dezelfde velden moeten kijken om de juiste informatie eruit te filteren. Wanneer je dit gaat orkestreren en de informatiebehoefte op de juiste plek in het proces weet te implementeren, is het makkelijk terug te brengen naar een paar minuten werk. Menselijke fouten worden weggenomen, klanten worden snel geholpen en personeelskosten gaan enorm omlaag. Het grote obstakel is dat de huidige beschikbare software, die hierop kan anticiperen, niet werkt in combinatie met het leveren van de operationele behoeften. Hier zullen IT leveranciers zich de komende tijd op moeten focussen.”

4.We zien een veranderend landschap tussen vraag en aanbod tussen klant en leverancier.
“Als IT leverancier praat je met een organisatie over een businessvraagstuk. Een voorbeeld hiervan is dat een organisatie het administratief proces wenst te optimaliseren. Op dit moment zien we dat er grote investeringen gevraagd worden van de klant voordat een project start. In de veranderende markt zal deze investering vooraf niet meer nodig zijn. Wij tonen aan, de vraag van de klant te realiseren door middel van een proof of value; je laat aan de klant zien wat de businesswaarde is. In de traditionele situatie vraag je de klant naar haar wensen en zet je daar een prijs tegenover voordat het product geleverd wordt. In de nieuwe wereld werkt het dus precies andersom. Na de proof of value wil je als IT leverancier een commitment aangaan met de klant. Ook zien we dat de IT afdeling van de klant tegenwoordig pas later in het proces wordt betrokken. Zij geven een oordeel over of alle operationele benodigdheden mee worden genomen. Waar IT afdelingen voorheen vanaf het begin deelnamen in de besprekingen, worden zij tegenwoordig pas in een later stadium betrokken.”

5.Ons educatiesysteem begint aansluiting met het bedrijfsleven te tonen.
“De lesprogramma’s van HBO en universitaire studies sluiten nog niet volledig aan bij de behoeften van organisaties, omdat er te veel focus ligt op de techniek. Juist met de veranderingen die er de komende tijd plaats gaan vinden binnen de IT wereld, is het noodzaak dat deze studies mee veranderen. Het is essentieel dat het educatiesysteem hier academische onderbouwing voor levert. We zien, vanwege de bestaande mismatch, al verandering. Verschillende opleidingen richten hun opleiding opnieuw in, waardoor deze beter aansluit bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Zo heeft de Nyenrode Business Universiteit een module gestart voor Bedrijfskundige Informatica onder de naam ‘Organization and Value of Data and Technology’. Het gaat dus niet per definitie meer om de techniek, maar welke waarde levert data en techniek voor het bedrijfsleven. Deze studie sluit zo al een stuk beter aan bij de behoefte waar wij naar op zoek zijn.”