CONSUMENTGEDREVEN DIGITALISERING IN DE VOEDSELINDUSTRIE

Contact

Digitalisering voedselindustrie

CONSUMENTGEDREVEN DIGITALISERING IN DE VOEDSELINDUSTRIE

De consument van vandaag is een digitale consument. Consumenten zijn actief op Social Media, maken gebruik van applicaties en delen hun productervaring online. De digitalisering van de maatschappij heeft de ontwikkeling van nieuwe verwachtingen binnen de voedselindustrie mogelijk gemaakt. Hoe gaat de voedselindustrie hiermee om en hoe ziet de toekomst eruit?

De digitale consument voert de regie
De hedendaagse consument heeft de behoefte om meer inzicht te krijgen in de voedingsmiddelen die men binnen krijgt: Waar komt een product vandaan? Welke voedingsmiddelen zijn erin verwerkt? Hoeveel calorieën bevatten dit product? Nieuwe technologieën blijken des te aantrekkelijker te zijn voor de consument. De opkomst van voedselsensoren, zoals de SCiO-pocketsensor die de samenstelling van levensmiddelen aangeeft en het mogelijk maakt om het gehalte aan koolhydraten, vetten, eiwitten en calorieën in levensmiddelen te analyseren, spelen hierop in. Niet alleen de ingrediënten worden onder de loep gehouden door de consument. Ook scan je tegenwoordig de melk uit de supermarkt om te zien waar het product vandaan komt. Consumenten willen de controle terug over hun voedselinname. De online reviews over restaurants en winkels bevestigd deze digitale controle. Online platforms, zoals Tripadvisor en bloggers die schrijven over “de top 10 beste restaurants in …” spelen in op deze behoefte en zijn uitermate populair onder de consument.

Organisaties binnen de voedselindustrie proberen deze digitale controle terug te halen door gepersonaliseerde productaanbiedingen, Wifi netwerken die registreren welke winkel we inlopen en het gebruik van Big Data om deze doelgroep te analyseren. De voedselindustrie richt zich meer dan ooit op de behoefte van de consument. We zien een toegenomen wens voor een duurzaam voedselsysteem onder de hedendaagse consument. Dit groeiende milieu- en maatschappelijk bewustzijn zorgt voor een directe impact op voedsel. De consument van vandaag wil dat de keuzes en acties die zij nemen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze samenleving. De digitale technologie vergemakkelijkt dit bewustzijn en de realisatie hiervan: we zijn bijvoorbeeld getuige van een sterke ontwikkeling van verkoopplatformen die zich richten op toepassingen die voedselverspilling tegengaan (Too good To Go, NoFoodWasted, Thuisafgehaald, etc).

Digitale technologie voor organisaties binnen de voedselindustrie
Digitalisering helpt mee in het gemak van de consument. Maar ook voor organisaties binnen de voedselindustrie leidt digitalisering tot het vergroten van het gemak bij de verkoop van een product. Aan de ene kant staat het product centraal. Waar komt dit product vandaan en welke weg volgt het binnen de keten? Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor digitale technologie. Moyee Coffee maakt hier bijvoorbeeld goed gebruik van. Grote multinationals maken al jaren misbruik van de lage lonen van koffieboeren in het buitenland. Om de koffieboeren te helpen maakt Moyee Coffee gebruik van BlockChain om transparantie te bieden in de supply chain. Hierdoor ontstaat er een eerlijke relatie tussen producenten en consumenten.

Aan de andere kant staat de consument centraal. Wat zijn de behoefte van de consument en hoe kunnen we hier aan voldoen? Ook deze gegevens kunnen omgezet worden in data. Wie al die gegevens als data gaat gebruiken, brengt een proces van verandering op gang. Hierdoor zal onze voedselindustrie de komende jaren verder verschuiven van aanbod naar de behoefte gedreven door de consument.

“Het gaat dus niet langer om de verkoop van één product op één dag aan consumenten, maar om het creëren van een duurzame relatie met hen. Door middel van persoonlijke voorkeuren in surfgedrag, klantkaarten en het gebruik van smart technologieën weet de voedselindustrie hier steeds beter op in te spelen.”

De toekomst van de voedselindustrie
Steeds meer fabrikanten zijn er van overtuigd dat de digitale transformatie een noodzaak is om blijvend in te kunnen spelen op de behoefte van de consument. Enkele van de kwesties die nu regelmatig worden aangehaald:

  • Innovatieve ontwikkelingen: innovaties vergroten de toepasbaarheid van technologie in de voedselindustrie. Om concurrerend te zijn is het noodzakelijk om voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. We zien de productie van bedrijven steeds meer verschuiven van massa naar kwaliteit. Artificial Intelligence zorgt er bijvoorbeeld voor dat data geanalyseerd kan worden over afwijkend gedrag in diergroepen. Dit kan wijzen op gezondheidsproblemen waardoor de kwaliteit van producten een steeds prominentere rol krijgt binnen de veehouderij.
  • Multi-channeldistributie: veranderingen in consumptiepatronen en verwachtingen van de consument vereisen nu dat bedrijven hun producten en diensten via verschillende kanalen (verkooppunten, website, platforms, etc.) kunnen distribueren. Het doel: flexibiliteit en afstemming op de verwachtingen van de consument om de omzet en winstgevendheid te maximaliseren. De toepassing van Internet of Things (IoT) zorgt ervoor dat snackautomaten altijd bevoorraad zijn. Door het analyseren van data worden voorspellingen gedaan over welke producten sneller uitverkocht zijn en waar er dus meer vraag naar is. Een goed voorraadsysteem van producten zorgt uiteraard voor een optimalisering van de winst.
  • Het benutten van consumentengegevens: er staan meerdere mogelijkheden op het spel: anticiperen op nieuwe behoeften, online reputatie onder controle houden, klantbinding optimaliseren, met name door middel van een gepersonaliseerd aanbod. Picnic speelt hier handig op in door je bestelde wekelijkse boodschappen alvast klaar te zetten. Consumenten eisen steeds meer gemak en daar moet de voedselindustrie blijvend in voorzien.
  • Ervaring van medewerkers: als we praten over klantervaring, vergeten we vaak de ervaring van medewerkers, een troef die vandaag de dag weinig wordt gebruikt, maar een sterke impact op jouw bedrijf heeft. Het bijbrengen van een visie binnen een organisatie die communicatie en transparantie hoog in het vaandel heeft, draagt bij aan een hogere productiviteit onder medewerkers. Een manier om medewerkers een prettige werkervaring en hoge productiviteit te bieden is automatisering. Processen hoeven niet meer handmatig ingevuld te worden, waardoor tijd en kosten bespaard worden. Daarnaast wordt de kwaliteit van diensten verbetert en kunnen medewerkers zich richten op werkzaamheden die brainpower vereisen.

De mogelijkheden binnen deze sector
Het werken met een geschikte partner, die meedenkt met business vraagstukken, kan bedrijven helpen de juiste vertaalslag te maken naar de digitalisering van jouw organisatie. Hierdoor kan bijvoorbeeld meer transparantie gecreëerd worden, kan de behoefte van de consument geanalyseerd en geoptimaliseerd worden en zal de kwaliteit van producten en diensten verbeteren.

De Nederlandse consument wil steeds meer weten over de productie van voeding en voor bedrijven ligt hier een kans om de transparantie te verhogen. Data-technologische toepassingen zorgen ervoor dat de traceerbaarheid van producten verbeterd wordt en de consument toegang heeft tot de samenstelling, herkomst en productie van producten. Betere metingen en dataverzameling bij de boer maken bijvoorbeeld de hoeveelheid en kwaliteit van de aanvoer vanuit leveranciers beter voorspelbaar. Hierdoor kunnen voedselproducenten een betere match tussen vraag en aanbod tot stand brengen.

Zoveel mogelijkheden en kansen die voor het grijpen liggen. Hoe zal de digitale transformatie de komende jaren verder doordringen en hoe gaat de voedselindustrie hiermee om?