Een gedachtegedreven avatar om patiënten met een handicap te helpen

Contact

Techniek om pijnklachten te verminderen

Een gedachtegedreven avatar om patiënten met een handicap te helpen

In het kader van een neurowetenschappelijk onderzoeksproject hebben het Universitair ziekenhuis en de school ‘Centrale de Nantes’ een gedachtegedreven avatar ontwikkeld die de pijnklachten van mensen met een handicap kan verlichten.

Het primaire doel van deze vereniging is het combineren van verschillende geavanceerde technologieën om de revalidatie te verbeteren. Hierbij staan het omgaan met fantoompijn na amputatie, schade aan het zenuwstelsel, bepaalde neurologische aandoeningen en/of handicaps (zoals die kunnen optreden na een beroerte) centraal.

Hersenactiviteit analyseren
Door het combineren van medische kennis, BCI (Brain to Computer Interface), kunstmatige intelligentie, 3D, UX en UI, Virtual en Augmented Reality, en gamification, ontwikkelden de teams een systeem om de hersenactiviteit van een persoon te analyseren. De hersenactiviteit werd geanalyseerd met behulp van een elektro-encefalografische koptelefoon. Hiermee kunnen intenties van bewegingen in de hersenen geïnterpreteerd en vertaald worden naar de bewegingen van een virtuele avatar.

Aanpak
De ontwikkeling van de gedachte gedreven avatar heeft onepoint gerealiseerd door een agile, co-constructieve aanpak in te zetten.  In deze agile projectmanagement methodiek wordt een co-constructieve aanpak, waaronder workshops, design thinking en prototyping gehanteerd.

“Het potentieel van brain-computer interfaces voor neurorevalidatie in de brede zin van het woord is immens en moet nog onderzocht worden. De integratie van VR, AR en alle andere zintuiglijke hulpmiddelen maakt een krachtige beeldvorming van de patiënt in een universum mogelijk dat is gecreëerd om het revalidatieproces te begeleiden. Deze ervaring moet intuïtief, leuk en uniek zijn, zich aanpassen aan de vooruitgang van elke patiënt en de behandelaar in staat stellen deze vooruitgang te evalueren”, legt Dr. Vincent Roualdes, neurochirurg van het Universitair Ziekenhuis van Nantes, uit.

 

“Dit is de eerste keer in Frankrijk en, voor zover wij weten, in de wereld dat dergelijke systemen, die virtual reality, gamification, kunstmatige intelligentie en thought leadership (BCI) combineren. De systemen zijn speciaal ontworpen voor de gezondheidszorg met een concrete toepassing voor het leveren van zorg”, legt Sébastien Ravoux, Tech Lead onepoint, uit.

Dr. Vincent Roualdes ziet het nu al als een innovatieve manier om “de hersenen bij te scholen door de plasticiteit ervan te begeleiden door middel van gerichte training. Met als doel om zichzelf te “repareren” wanneer dat nog mogelijk is, of om aangesloten objecten of protheses te besturen om motorische handicaps te overwinnen. Het leren aansturen zal worden gedaan door middel van de virtual reality systemen. Een goede synergie,  tussen teams met zeer verschillende achtergronden, is noodzakelijk om dergelijke resultaten te bereiken.

Dit project werd op 22 september 2018 tijdens de Digitale Week in Nantes gepresenteerd door het Universitair Ziekenhuis van Nantes en onepoint.