Station Gare du Nord in Parijs op de digitale schop

Contact

gare du nord onepoint

Nieuw digitaal imago

Station Gare du Nord in Parijs op de digitale schop

Het Parijse treinstation Gare du Nord zal de komende jaren een geheel nieuw imago krijgen. Onepoint ondersteunt het Gare du Nord door de allernieuwste digitale technologieën toe te passen.

“Een verbinding met de stad én een nieuwe identiteit voor het Gare du Nord met digitale technologieën in het hart.”

Belangrijkste knooppunt in het hart van Parijs
Het station is met 200 miljoen passagiers per jaar het drukste treinstation van Europa. Iedere dag passeren 2100 treinen het Gare du Nord. Dit station is het belangrijkste knooppunt in het hart van de Parijse regio en daarom een perfecte locatie om er met behulp van hypermoderne digitale technologieën een zeer eigentijdse ontmoetingsplek voor reizigers en Parijzenaars van te maken.

Het Gare du Nord wordt een plek waar mensen elkaar op een bijzondere manier kunnen ontmoeten met behulp van de allernieuwste technologieën, maar uiteraard blijven ook de reguliere diensten bestaan, zoals je die op een station kunt verwachten.

Krachtige identiteit
Een van de belangrijkste uitdagingen voor het vernieuwen van het Gare du Nord is om ervoor te zorgen dat het station een moderne en krachtige identiteit ontwikkelt. Het station moet de gebruikers prikkelen wat betreft hun zintuigen (reuk, beeld, enz.), maar ook de gelegenheid bieden om bijzondere ervaringen op te doen. Het gaat er als het ware om “het station open te stellen voor de stad door de stad uit te nodigen in het station”.

Dit project heeft dus meerdere doelstellingen. In eerste instantie is het gericht op het verbeteren en faciliteren van alle verkeersstromen in het station én naar de buurt. Daarnaast wordt het station ook aangepast aan nieuwe reisbehoeften en worden er nieuwe ruimtes en diensten gecreëerd. Tot slot gaat het er om deze locatie tot een culturele plaats voor iedereen in het hart van Europa te maken.

Het nieuwe Gare du Nord
Onepoint heeft de krachten gebundeld met verschillende partijen, waaronder Ceetrus – de vastgoedmaatschappij van de Auchan groep. Onder leiding van Ceetrus is dit project tot een resultaat gekomen waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van moderne digitale technologieën. Er worden veel nieuwe ruimtes gecreëerd, waarvan ongeveer 60.000 m2 gebruikt gaat worden voor winkels, theater, sport en diensten om het dagelijks leven plezierig te maken (zoals gezondheid en welzijn). Onepoint is gekozen als enige partner op het gebied van het digitale aspect en deze diensten zullen dan ook gecreëerd en georkestreerd worden door onepoint.

Er zal een ‘digitale fabriek’ worden gebouwd om het station te bedienen. Deze flexibele en actieve fabriek zal de beste oplossingen implementeren om te voldoen aan de huidige en toekomstige toepassingen en prioriteit geven aan vier ontwikkelingsgebieden:

 1. Comfort & sfeer in het station
 2. Tijdmanagement
 3. Mobiliteit
 4. Gamification

Comfort & Sfeer
Om het Gare du Nord te onderscheiden van andere stations zal het station een geheel nieuwe en eigen identiteit moeten aannemen. De uitdaging is om duizenden reizigers te doen verlangen om tijd in het station dor te laten brengen. Dit wordt onder andere verwezenlijkt door:

 • Gebruik IoT oplossingen om het energieverbruik van het station te reguleren en te controleren.
 • Oplossingen voor geluidsontwerp integreren.
 • Uitbreiding van connected furniture (slimme zit-units).
 • Combineren van sfeer verwezenlijking en energiebesparing.

station gare du nord onepoint

Tijdmanagement
Transformeren van de wachttijd om reizigers de tijd te geven om het station te verkennen, gebruik te maken van de diensten en nieuwe ervaringen op te doen.

 • Wachttijden omzetten in nuttige tijd.
 • Negatieve gevoelens die samenhangen met het wachten op het station ombuigen naar positieve gevoelens en plezierige tijdsbesteding.
 • Zorgen voor minder stress bij de passagiers.
 • Gebruik van games als hulpmiddel bij crisissituaties.

Mobiliteit
Digitale technologie integreren om mensen samen te brengen en te voldoen aan de mobiliteitsbehoeften van de toekomst.

 • Het implementeren van voortdurend veranderende en voorspellende bewegwijzering.
 • Integreren van Augmented Reality en geolokalisering.
 • Aangepaste routes voor verschillende profielen voorstellen.
 • Slimme en adequate routes bieden voor mensen met beperkte mobiliteit of met een handicap.

Gamification
Digitale technologie kan een belangrijke rol spelen bij ontmoetingen tussen reizigers. Door middel van digitale technologie creëren we een plek waar mensen in de gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en mogelijk ervaringen uit te wisselen.

 • Gebruik van gamification als middel om mensen met elkaar in contact te brengen.
 • Het creëren van een gaming community.
 • De wensen en verlangens van reizigers gebruiken om te zorgen voor een betere aansluiting tussen de gebruikers en de diensten en nieuwe ruimtes.
 • Het streven naar positieve emoties door van het Gare du Nord een buitengewone ontmoetingsplaats te maken.

Via de Website houden we je blijvend op de hoogte van alle ontwikkelingen van het Gare du Nord. Niks missen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.