Strategie & Architectuur

Architectuur verzorgt de verbindende factor tussen hoe uw organisatie de dagelijkse werkzaamheden kan uitvoeren op een veilige en geborgen (goed onderhouden) manier door middel van de ingezette IT oplossing. Door structuur aan te brengen in het IT landschap en de organisatie wordt het mogelijk overzicht te creëren van hoe zaken ingeregeld zijn en hoe er optimaal gebruik gemaakt wordt van de middelen die ter beschikking staan, om zo de dagelijks werkzaamheden uit te voeren.

Hierdoor helpt architectuur om mensen, middelen, processen en de wijze waarop beslissingen genomen worden te verbinden, zodat het huidige en toekomstige IT landschap inzichtelijk gemaakt kan worden. Hierdoor wordt u in staat gesteld om vooruit te kunnen kijken naar hoe het IT landschap zich verder moet ontwikkelen om de bedrijfsprocessen te ondersteunen.
Denk hierbij aan hoe uw organisatie om wilt gaan met de werkomgeving (workspace), consolidatie van het bestaande IT landschap en de migratie naar de publieke cloud met alle dienstverlening indien wenselijk of mogelijk.

Architectuur zit in de genen van alle onepointers. Anders is het niet mogelijk om optimaal gebruik te maken van de middelen die ter beschikking staan om de juiste oplossing te bieden aan u als klant. Op een gestructureerde manier wordt het IT landschap in kaart gebracht, waar het anders geen samenhangend geheel zou kunnen vormen. Dit leidt tot hogere kosten en niet efficiënt omgaan met de middelen die ter beschikking staan. Hiermee is het mogelijk om hoogwaardige en competatiteve oplossingen neer te zetten en te onderhouden, welke niet alleen gericht zijn op het nu, maar ook aangepast kunnen worden voor de toekomst.