VR, MR en AR

Virtual Reality, Mixed Reality en Augmented Reality bieden tal van mogelijkheden voor organisaties, ongeacht welke sector

Ontdek meer

SEE THE IMPOSSIBLE

VR, MR & AR

Een virtual Reality omgeving is een softwarematig gecreëerde wereld, waarin eindgebruikers rond kunnen kijken of interactief kunnen acteren via een interface. De mogelijkheden in de virtuele beleving hebben zich enorm ontwikkeld en zijn zeker niet meer beperkt tot enkel de game industrie. De ontwikkeling in de Virtual Reality, Mixed Reality en Augmented Reality biedt organisaties verschillende mogelijkheden om klanten en medewerkers mee te nemen in een intense beleving.

Bekend zijn verschillende VR-toepassingen waarbij ontwerpers hun product of constructie kunnen testen voordat het gebouwd wordt of virtuele wandelingen door een nog niet bestaand huis of museum. In de medische wereld worden VR-technieken gebruikt voor leerdoeleinden, voor het simuleren van operaties en het maken van 3D beelden van roterende organen. Ook wordt VR gebruikt in de vliegtuigindustrie voor vluchtsimulaties en ontwikkelingsdoeleinden. In het onderwijs krijgt VR ook een steeds belangrijkere rol. Onepoint integreert, op een duurzame wijze, innovatieve hardware bij onze klanten om een echte ‘customer experience’ te beleven.

Hoewel gebruikers bij Virtual Reality worden afgesloten van de buitenwereld, ervaren gebruikers van Mixed Reality de gehele omgeving. Doordat de grens tussen werkelijkheid en de virtuele wereld vervaagt, brengt dit tal van mogelijkheden mee voor onze klanten. Wanneer extra elementen van sensoren aan een beeld van de werkelijkheid worden toegevoegd of extra informatie over de omgeving wordt gegeven, wordt er augmented reality toegepast.

VIRTUAL REALITY

AUGMENTED REALITY

MIXED REALITY

Contact