Zorg

Zorginstellingen staan tegenwoordig voor een grote uitdaging om cliënten en medewerkers optimaal te kunnen voorzien in hun behoefte om processen naar een innoverende toekomst te brengen

Ontdek meer

A SAFE AND INNOVATIVE ENVIRONMENT

Zorg

Binnen de zorg is het cruciaal om mee te gaan met de digitale transformatie in de nieuwe wereld. Zorginstellingen staan voor de uitdaging om gebruikersgemak te verhogen, cliëntendata en systemen optimaal te beveiligen en wensen zich daarnaast voor te kunnen bereiden op veranderingen in de toekomst. Om snel en dynamisch  in te spelen op de behoefte van cliënten en eindgebruikers is het van belang om de tevredenheid vanuit verschillende perspectieven van de organisatie te optimaliseren.

Daarnaast staan medewerkers in de zorg onder een enorme druk. Er is vaak te weinig personeel, de werkdruk wordt steeds hoger en in een aantal gevallen staat ook de veiligheid onder druk.

Onepoint heeft ervaring  in de zorgsector  waardoor organisaties veilig en vertrouwd kunnen samenwerken en gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën.  Daarbij biedt onepoint de mogelijkheid om zorginformatie via data intelligence te structureren en informatie inzichtelijk te maken. Hierdoor worden toekomstige uitdagingen vroegtijdig gesignaleerd, worden processen sneller en makkelijker en is uw organisatie klaar voor de toekomst.

SECURITY

DIGITALE ZORGWERKPLEK

VIRTUELE WERKPLEKKEN

Contact